2009. március 23., hétfő

Távérzékelés

Távérzékelés: egy sajátos adatnyerési eljárás, amelynek során a földfelszín vagy földfelszíni objektumok bizonyos sajátosságairól (pl. méret, anyagi összetétel) anélkül jutunk adatokhoz, hogy a vizsgált tárggyal közvetlen kapcsolatba kerülnénk. Az adatnyerés általában elektromágneses energia közvetítésével történik.
Távérzékelés folyamata: Energiaforrás - Energia terjedés az atmoszférában - A földfelszín és az energia kölcsönhatása - A visszavert energia útja az atmoszférán át az érzékelőig - Az érkező energia rögzítése és továbbítása a földi vevőállomások felé - Az adatok elemzése.
Látható fény tartománya (VIS): az emberi szem által érzékelhető elektromágneses sugárzás. VÖRÖS - NARANCS - SÁRGA - ZÖLD - KÉK - IBOLYA
Infravörös tartomány
  • Közeli infravörös (NIR): a látható fényhez hasonlóan a felszín által visszavert napsugárzás közvetíti az információt.
  • Közepes infravörös (MIR): visszavert napsugárzás a domináns.
  • Távoli (termális) infravörös (TIR): jelentős a felszín által kibocsátott sugárzás.
Fekete test: minden objektum, amely a ráeső sugárzást teljes egészében elnyeli és az elnyelt energiát teljes egészében kisugározza. A tárgyak csak megközelítik ezt az ideális állapotot.
Passzív távérzékelési rendszerek: a felvétel a Napból jövő és a felszín által visszavert (reflektált), vagy a földfelszíni objektumok saját maguk által kibocsátott (emitált) sugárzásának mérésén alapul.
Aktív távérzékelési rendszerek: a felvevő berendezés saját energiaforrással rendelkezik.
Molekuláris (Rayleigh-szóródás): akkor jön létre, ha a részecskék átmérője sokkal kisebb, mint az enregia hullámhossza. Hatása a hullámhossz negyedik hatványával fordítottan arányos, ezét a hullámhossz csökkenésével a szóródás mértéke növekszik. Ez azt jelenti, hogy a látható fény kék tartományában a legerősebb. Ezért kék az ég.
Mie-szóródás: a részecskékre eső fény hullámhossza összemérhető a részecske átmérőjével.
Nem-szelektív szóródás: a részecske átmérője sokkal nagyobb, mint a beeső fény hullámhossza.
Elnyelés (abszorpció): Valódi energiaveszteséget jelent. Az atmoszférában lévő vízgőz, széndioxid és az ózon részben vagy teljes mértékben elnyeli (abszorbeálja) az elektromágneses energia egyes tartományait.
Diffúz visszaverés: minden irányban egyenletesen veri vissza a felület az elektromágneses energiát.
Reflektancia: megmutatja az adott felszínre belépő és arról visszavert energia hányadát egy adott hullámhosszon, legtöbbször %-ban kifejezve.
Pásztázó letapogató rendszerek:
  • keresztsávos
  • köríves pásztázó
  • sávmenti pásztázó
  • oldalra tekintő
ERTS (Earth Ressources Technology Satellites) = LANDSAT
7 műhold, 1972, NASA
A LANDSAT műholdak közel-poláris, napszinkron pályán mozognak. A Föld egyenlítőjével alkotott szöge 90 - 110° között van. A műhold a teljes földfelszínt megfigyelheti. A műhold pályasíkja a Naphoz viszonyítva állandó helyzetű (napszinkron pálya), így azonos földrajzi szélességek esetében, azonos helyi időpontban készít felvételeket. A mostani LANDSAT holdak 16 naponta térnek vissza ugyanazon terület fölé, 185 km-es sávot fednek le. Szenzor: (sávok) LANDSAT-5 esetében MSS (4), TM (7)
LANDSAT-7 estében pedig ETM+ (7). 705 km magasságban kering.
Radiometriai felbontás 255.

MSS: multispektrális pásztázó, az adatokat két látható és két közeli infravörös tartományban rögzíti. A terepi felbontás 80 m.
TM (Thematic Mapper): A terepi felbontás 30 m. 7 érzékelő sáv.

SPOT (Systeme Pour l'Observation de la Terre): francia (CNES) műholdrendszer (+30 ország) 1986-tól. Közel-poláris, napszinkron pálya. Pályamagasság 832 km. Inklináció szöge 98.7°. Egy pálya menti pásztázás 101.4 percig tart. A visszatérési ideje 26 nap.
HRV (High Resolution Vidicon): nagyfelbontású lineáris sor-elrendezésű pásztázó berendezések (2 db egy holdon) (SPOT 1-3). Az egyik fekete-fehér (pankromatikus), a másik multispektrális, két látható, és egy közeli infravörös sávban 20 m-es terepi felbontású képeket készít.
HRG (High Resolution Geometric): nagy geometriai felbontóképességgel rendelekző berendezés. (SPOT-5) Multispektrális módban 10 m-es terepi felbontású, valamint közepes infravörös (SWIR) tartományban 20 m-es képeket készít. Pankromatikus módban pedig 5 m-eseket.
HRS (High Resolution Stereoscopic): sztereo képpárok készítésére alkalmas eszköz. Pankromatikus, 10 m-es felbontású, 120 km-es sávról készülnek képek.
DORIS: nagy pontosságú pályameghatározó rendszer.
IRS (Indian Remote Sensing Satellite): indiai földi erőforrás kutató műholdsorozat 1988-tól. Közel poláris, napszinkron pályán átlagos 904 km-es magasságban kering. Inklináció 99.5°, egy pályamenti pásztázás 103.2 percig tart. Időbeli felbontás 22 nap. Két multispektrális, négysávos lineáris pásztázó képalkotó szenzor.
IKONOS: kereskedelmi szupernagy felbontású műholdrendszer. 1 méteres pankromatikus és 4 méteres multipektrális felbontás.
QuickBird: 450 km-es magasságban kering. Pankromatikus képek 61 cm, multipektrális képek 244 cm-es felbontásúak. A radiometriai felbontás 11 bit.
GeoEye: Google, 30 cm-es felbontás katonai célokra, 50 cm-es polgári alkalmazásra (Google Föld)
ASTER (Advance Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer): az emberiség okozta környezeti változások vizsgálata, felmérése és hatásának előrejelzése a feladata.
MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer): NOAA meteorológia műholdakon működik. 36 spektrális sávban érzékel.
MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer Instrument): közepes felbontású spektrométer. Az ESA ENVISAT (környezet megfigyelő) műholdon működő hiperspektrális felvevőrendszer.
NOAA/TIROS
Radar: Radio Detecting and Ranging: aktív mikrohullámú távérzékelő eszköz, rádiólokátor.
PPI (Plan Position Indicator): pozíciójelző radar.
SLAR (Side Looking Airborne Radar): oldalra néző radar.
SAR (Synthetik Aperture Radar): szintetikus apertúrájú radar.
SEASAT: jég és tengermonitoring rendszer.