2008. december 16., kedd

Területváltozási tényező

Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő területek nem egyeznek mindig a térképről lemérhető adatokból számolt értékkel. Viszont a tervezésekhez a térképi hosszakat használjuk fel. Ezért képezni kell a területváltozási tényező értékét:, majd a nyilvántartási adatok szerint kiosztandó területeket ezzel beszorozva a térképi méretekből számítható területeket kapjuk. Amikor a kitervezett területekből ismét a nyilvántartásba visszajegyezendő végleges terület számítására van szükség, akkor a területváltozási tényező reciprokával kell beszorozni a térképi területeket.


Területosztás tervezése

Történhet:

 1. megadott területek (arányaik) szerint;
 2. megadott méretek figyelembe vételével;
 3. meghatározott pontokhoz kapcsoltan;
 4. a földterületek nyilvántartott értékei alapján, esetleg
 5. a helyszíni használat rögzítésével.

Területosztás

Az érintett síkidomoknak előre meghatározott elvek, feltételek (irányok, területnagyság vagy arányok) figyelembevételével történő részekre bontása.

A területosztás, mint földmérési feladat magában foglalja:

 • a felosztandó területek határvonalának (kontúrjának) térképi és területi -irodában elvégezhető- azonosítását;
 • az osztóvonalak adott feltételek szerinti tervezését;
 • a felosztás kitűzési méreteinek meghatározását;
 • a felosztandó területek és töréspontjainak terepi azonosítását;
 • az osztóvonal helyszíni kitűzését;
 • az új határvonalak töréspontjainak lehetőleg állandó módon való megjelölését;
 • a kitűzött határvonal töréspontjainak a megrendelő részére való bemutatását;
 • a kiosztási dokumentáció végleges elkészítését és végezetül
 • a földhivatali és építésügyi felülvizsgálatot ás záradékolást követően a munkarészeknek a megrendelő részére történő átadását.

Területosztás célja

A tervezett állapot a terepen is kitűzhető legyen, tehát olyan adatokat (koordinátákat, kitűzési méreteket)kell produkálnunk, amelyekkel a terepi munkálatok könnyen, gyorsan és egyértelműen elvégezhetőek.