2008. december 16., kedd

Területosztás

Az érintett síkidomoknak előre meghatározott elvek, feltételek (irányok, területnagyság vagy arányok) figyelembevételével történő részekre bontása.

A területosztás, mint földmérési feladat magában foglalja:

  • a felosztandó területek határvonalának (kontúrjának) térképi és területi -irodában elvégezhető- azonosítását;
  • az osztóvonalak adott feltételek szerinti tervezését;
  • a felosztás kitűzési méreteinek meghatározását;
  • a felosztandó területek és töréspontjainak terepi azonosítását;
  • az osztóvonal helyszíni kitűzését;
  • az új határvonalak töréspontjainak lehetőleg állandó módon való megjelölését;
  • a kitűzött határvonal töréspontjainak a megrendelő részére való bemutatását;
  • a kiosztási dokumentáció végleges elkészítését és végezetül
  • a földhivatali és építésügyi felülvizsgálatot ás záradékolást követően a munkarészeknek a megrendelő részére történő átadását.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése