2008. december 11., csütörtök

Az EOMA pontszámozási rendszere

- A felsőrendű hálózat pontjai nyolc számjegyből állnak:
- első két jegy a főkörök száma (fő alappontoknál és I. r. p. 00)
- 2. két jegy a szintezési vonal sorszáma (01-19 II. r., 20-99 III. r.)
- a következő három számjegy a pont sorszáma (az első helyen álló zérus kéregmozgási pontot jelez)
- az utolsó szám az ikerpontok sorszáma, ill. újraállandósításra utal
pl.: 0000 030-1 30. főalappont két ikerpontja
0000 030-2
0007 006-1 7. I. r. szintezési vonal 6. kéregmozgási pontja (eredeti
állandósítás)
0905 003-1 9. főkör, 5. II. r. vonalának 3. kéregmozgási pontja
0905 104-1 9. főkör, 5. II. r. vonalának 4. szakaszvégpontja
096 7115-2 9. főkör, 48. (67-19) III. r. vonalának 15. szakaszvégpontja (első
áthelyezés után)

- A IV. r. pontok száma kilenc jegyből áll.
- az első jegy mindig 4 (IV. r. pontra utal)
- a 2. két jegy a megye területi jelzőszáma (01-főváros, 20 – Zala)
- a 3. számcsoport három jegyből áll, és a földhivatal által adott IV. r. vonal száma
- ezt követi a pont kétjegyű sorszáma és az utolsó jelzőszám, amely szerepe megegyezik
a felsőrendű pontokénál ismertetettel
Pl.: 40712604-1-Fejér megye, 126. IV. r. vonalának 4. pontja (eredeti állandósítás).
- V. r. magassági alappontok: Olyan pontok kapnak ilyen minősítést, amelyek pontjele nem
szabatos, vagy az utasításban leírtaktól eltér. Nem kapnak EOMA számot, és
magasságukat csak cm élességgel tartjuk nyilván.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése