2008. december 10., szerda

A hidrológia

A ”hidrológia” görög eredetű szó, víztant jelent.
A hidrológia tudománya a víz földi megjelenési formáival, eloszlásával és körforgásának törvényszerűségeivel foglalkozik. A hidrológia a természetben végbemenő jelenségeket tanulmányozza, ebből a szempontból a természettudományokhoz tartozik, a geofizikának és a fizikai földrajznak egyik ágát képezi. Ugyanakkor a hidrológia a vizsgált jelenségek egyes stádiumainak mennyiségi meghatározásával is foglalkozik olyan formában, ahogyan a mérnöki-műszaki számítások elvégzéséhez szükséges, s ebből a szempontból a műszaki tudományokhoz sorolható. A Nemzetközi Hidrológiai Szövetség (IASH) a hidrológiát a földtani tudományokhoz sorolja és a következő részekre tagolja (Thyll,1978):
- a potamológia a felszíni vízfolyások,
- a limnológia az álló édesvizek,
- a hidrogeológia a földalatti vizek,
- a kriológia a hó és jég tudománya.
A víz földi előfordulása a hidrológiát szorosan kapcsolja -a fent említetteken kívül- a meteorológiához, a talajtanhoz, stb.
A hidrológia tudománya az utóbbi időkig tisztán empirikus jellegű volt. A vízgazdálkodás nagyarányú fejlődésével azonban, a hidrológia sok területén hazánkban is komoly elméleti eredmények születtek, bár az elméletileg tisztázatlan kérdések egész sorában még ma is a tapasztalatra vagyunk utalva.
A hidrológiában nagy számban alkalmazott statisztikai összefüggések ugyanakkor igen jól megközelítik a valóságot.


© Dr. Homoródi András - Mérnöki alapismeretek II. (GEO, 2008)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése